Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

Protokół nr 1 z 21.12.2010.PDF
Protokół nr 2 z 28.12.2010.PDF
Protokół nr 3 z 19.01.2011.PDF
Protokół nr 4 z 2.02.2011.PDF
Protokół nr 5 z 18.02.2011.PDF
Protokół nr 6 z 21.02.2011.PDF
Protokół nr 7 z 23.03.2011.PDF
Protokół nr 8 z 30.03.2011.PDF
Protokół nr 9 z 20.04.2011.PDF
Protokół nr 10 z 18.05.2011.PDF
Protokół nr 11 z 26.05.2011.PDF
Protokół nr 12 z 8.06.2011.PDF
Protokół nr 13 z 18.06.2011.PDF
Protokół nr 14 z 10.08.2011.PDF
Protokół nr 15 z 11.08.2011.PDF
Protokół nr 16 z 31.08.2011.PDF
Protokół nr 17 z 2.09.2011.PDF
Protokół nr 18 z 21.09.2011.PDF
Protokół nr 19 z 19.10.2011.PDF
Protokół nr 20 z 23.11.2011.PDF
Protokół nr 21 z 28.11.2011.PDF
Protokół nr 22 z 1.12.2011.PDF
Protokół nr 23 z 15.12.2011.PDF
Protokół nr 24 z 19.12.2011.PDF
Protokół nr 25 z 21.12.2011.PDF
Protokół nr 26 z 18.01.2012.PDF
Protokół nr 28 z 21.03.2012.PDF
Protokół nr 30 z 18.04.2012.PDF
Protokół nr 32 z 14.05.2012.PDF
Protokół nr 33 z 20.06.2012.PDF
Protokół nr 34 z 7.08.2012.PDF
Protokół nr 35 z 19.09.2012.PDF
Protokół nr 36 z 17.10.2012.PDF
Protokół nr 38 z 25.10.2012.PDF
Protokół nr 39 z 22.11.2012.PDF
Protokół nr 40 z 19.12.2012.PDF
Protokół nr 41 z 23.01.2013.PDF
Protokoł nr 43 z 20.03.2013.PDF
Protokół nr 44 z 17.04.2013.PDF
Protokół nr 45 z 16.05.2013.PDF
Protokół nr 46 z 22.05.2013.PDF

Protokół nr 47 z 3.06.2013.PDF

Protokół nr 48 z 19.06.2013.PDF

Protokół nr 49 z 20.06.2013.PDF

Protokół nr 50 z 18.09.2013.PDF
Protokół nr 51 z 4.10.2013.PDF
Protokół nr 52 z 23.10.2013.PDF
Protokół nr 53 z 20.11.2013.PDF
Protokół nr 54 z 26.11.2013.PDF
Protokół nr 55 z 18.12.2013.PDF
Protokół nr 56 z 7.01.2014.PDF
Protokół nr 57 z 22.01.2014.PDF
Protokół nr 58 z 19.02.2014.PDF
Protokół nr 59 z 24.02.2014.PDF
Protokół nr 60 z 19.03.2014.PDF
Protokół nr 61 z 15.04.2014.PDF
Protokół nr 62 z 23.04.2014.PDF
Protokół nr 63 z 12.05.2014.PDF
Protokół nr 64 z 27.05.2014.PDF
Protokół nr 65 z 18.06.2014.PDF
Protokół nr 67 z 14.10.2014.PDF
Protokół nr 68 z 22.10.2014.PDF
Protokół nr 69 z 4.11.2014.PDF