Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała nr XXXIV/217/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.Utworzenie dokumentu2008-11-05 13:35:23Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXXIV/216/08 w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.Utworzenie dokumentu2008-11-05 13:34:06Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXXIV/215/08 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Kolegium RIO w Poznaniu uchwałą Nr 26/1146/2008 z 3.12.2008 r. orzekło nieważność niniejszej uchwUtworzenie dokumentu2008-11-05 13:28:53Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXXIV/214/08 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.Utworzenie dokumentu2008-11-05 13:24:28Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXXIV/213/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.Modyfikacja dokumentu2008-11-05 13:18:58Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXXIV/213/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.Utworzenie dokumentu2008-11-05 13:15:33Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXXIV/212/08 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Utworzenie dokumentu2008-11-05 12:58:18Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXXIV/211/08 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mosina.Utworzenie dokumentu2008-11-05 12:33:25Piotr Sokołowski
Programy realizacji zadań publicznych w Gminie MosinaModyfikacja dokumentu2008-11-05 11:00:24Piotr Olejniczak
Przyjęcia w sprawie skarg i wnioskówModyfikacja dokumentu2008-11-05 11:00:12Piotr Olejniczak
Informacje o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronieModyfikacja dokumentu2008-11-05 11:00:01Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 8/2003 z 6.I.2003 r.Modyfikacja dokumentu2008-11-05 10:59:06Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 10/2003 z 6.I.2003 r.Modyfikacja dokumentu2008-11-05 10:58:55Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 1/2003 z 6.I.2003 r.Modyfikacja dokumentu2008-11-05 10:58:43Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 9/2003 z 6.I.2003 r.Modyfikacja dokumentu2008-11-05 10:58:32Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 6/2003 z 6.I.2003 r.Modyfikacja dokumentu2008-11-05 10:58:24Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 5/2003 z 6.I.2003 r.Modyfikacja dokumentu2008-11-05 10:58:12Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 2/2003 z 6.I.2003 r.Modyfikacja dokumentu2008-11-05 10:58:02Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 3/2003 z 6.I.2003 r.Modyfikacja dokumentu2008-11-05 10:57:53Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 4/2003 z 6.I.2003 r.Modyfikacja dokumentu2008-11-05 10:57:44Piotr Olejniczak