Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Budżet Gminy Mosina na rok 2007Modyfikacja dokumentu2007-10-10 13:21:47Piotr Sokołowski
Zarządzenie nr BR.0151-145/07 w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 3 w Mosinie.Modyfikacja dokumentu2007-10-10 13:13:52Piotr Sokołowski
Zarządzenie nr BR.0151-145/07 w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 3 w Mosinie.Utworzenie dokumentu2007-10-10 13:11:23Piotr Sokołowski
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Mosinie, kadencja 2006-2010Modyfikacja dokumentu2007-10-10 13:02:34Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/97/07 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.Modyfikacja dokumentu2007-10-10 12:52:32Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/95/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.Modyfikacja dokumentu2007-10-10 12:43:12Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/93/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu usytuowanego pomiędzy drogą powiatową Mosina - Sowiniec - Sowinki - KraModyfikacja dokumentu2007-10-10 12:35:40Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/92/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina MosModyfikacja dokumentu2007-10-10 12:28:04Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/91/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranówko.Modyfikacja dokumentu2007-10-10 12:19:11Piotr Sokołowski
Dane teleadresowePublikacja dokumentu2007-10-10 11:47:04Bartosz Dmochowski
Dane teleadresoweModyfikacja dokumentu2007-10-03 14:28:29Agnieszka Fajfer
Dane teleadresoweModyfikacja dokumentu2007-10-03 14:26:56Agnieszka Fajfer
Uchwała nr XX/97/07 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.Publikacja dokumentu2007-10-03 11:42:14Danuta Wojciechowska
Uchwała nr XX/96/07 dotycząca liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży i zasad usytuoPublikacja dokumentu2007-10-03 11:42:11Danuta Wojciechowska
Uchwała nr XX/95/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.Publikacja dokumentu2007-10-03 11:42:05Danuta Wojciechowska
Uchwała nr XX/94/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.Publikacja dokumentu2007-10-03 11:41:58Danuta Wojciechowska
Uchwała nr XX/93/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu usytuowanego pomiędzy drogą powiatową Mosina - Sowiniec - Sowinki - KraPublikacja dokumentu2007-10-03 11:41:53Danuta Wojciechowska
Uchwała nr XX/92/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina MosPublikacja dokumentu2007-10-03 11:41:49Danuta Wojciechowska
Uchwała nr XX/91/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranówko.Publikacja dokumentu2007-10-03 11:41:42Danuta Wojciechowska
Uchwała nr XX/90/07 dotycząca wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Mosina pomocy finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego (Kolegium RIO w Poznaniu uchwałą Nr 21/864/2007 z dnia 17.10.200Publikacja dokumentu2007-10-03 11:41:33Danuta Wojciechowska