Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała nr XII/64/07 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:46:34Piotr Olejniczak
Uchwała nr XIII/67/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007Publikacja dokumentu2008-11-14 08:46:27Piotr Olejniczak
Uchwała nr XII/62/07 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:46:20Piotr Olejniczak
Zarządzenie nr 82/V/07 w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu II Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w 2007 roku.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:46:12Piotr Olejniczak
Uchwała nr XII/60/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2006 rok.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:46:07Piotr Olejniczak
Uchwała nr XII/65/07 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Mosina.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:46:01Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 69/V/07 z dnia 2 maja 2007r.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:45:56Piotr Olejniczak
Uchwała nr XII/63/07 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:45:50Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 67/IV/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:45:44Piotr Olejniczak
Uchwała nr XII/61/07 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina".Publikacja dokumentu2008-11-14 08:45:38Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 64/IV/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:45:30Piotr Olejniczak
Uchwała nr XI/59/07 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:45:22Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 62/IV/04 z dnia 24 kwietnia 2007r.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:45:17Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 68/IV/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:45:10Piotr Olejniczak
Zarządzenie nr 43/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, BolesławiecPublikacja dokumentu2008-11-14 08:45:04Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 66/IV/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:44:58Piotr Olejniczak
Zarządzenie nr 41/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa ŻabinkoPublikacja dokumentu2008-11-14 08:44:51Piotr Olejniczak
Zarządzenie Nr 63/IV/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:44:45Piotr Olejniczak
Zarządzenie nr 39/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa RogalinekPublikacja dokumentu2008-11-14 08:44:40Piotr Olejniczak
Zarządzenie nr 44/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drużyna, NowinkiPublikacja dokumentu2008-11-14 08:44:34Piotr Olejniczak