Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Zarządzenie nr 152/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku "Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na rok 2008"Modyfikacja dokumentu2007-11-13 11:46:38Agnieszka Fajfer
Zarządzenie nr 152/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku "Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na rok 2008"Utworzenie dokumentu2007-11-13 11:45:52Agnieszka Fajfer
Statut Gminy MosinaModyfikacja dokumentu2007-11-07 11:12:39Piotr Sokołowski
Prawo miejscowe, kadencja 2006 - 2010Modyfikacja dokumentu2007-11-07 11:11:28Piotr Sokołowski
Budżet Gminy Mosina na rok 2007Modyfikacja dokumentu2007-11-07 11:06:03Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/102/07 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.Modyfikacja dokumentu2007-11-07 11:03:17Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/111/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.Publikacja dokumentu2007-11-06 12:47:57Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XXI/110/07 w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.Publikacja dokumentu2007-11-06 12:47:52Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XXI/109/07 zmieniająca uchwałę nr XX/92/07 z dnia 27.09.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnPublikacja dokumentu2007-11-06 12:47:46Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XXI/107/07 w sprawie Statutu Gminy Mosina.Publikacja dokumentu2007-11-06 12:47:40Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XXI/108/07 w sprawie uznania za bezskuteczne wezwań Rady Miejskiej w Mosinie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.Publikacja dokumentu2007-11-06 12:47:34Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XXI/106/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.Publikacja dokumentu2007-11-06 12:47:29Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XXI/105/07 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20Publikacja dokumentu2007-11-06 12:47:23Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XXI/104/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.Publikacja dokumentu2007-11-06 12:47:16Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XXI/100/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie.Publikacja dokumentu2007-11-06 12:34:46Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XXI/102/07 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.Publikacja dokumentu2007-11-06 12:34:38Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XXI/101/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.Publikacja dokumentu2007-11-06 12:34:32Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XXI/103/07 w sprawie wyrażenia opinii.Publikacja dokumentu2007-11-06 12:19:17Bartosz Dmochowski
Budżet Gminy Mosina na rok 2007Publikacja dokumentu2007-11-06 12:18:45Bartosz Dmochowski
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Mosinie, kadencja 2006-2010Publikacja dokumentu2007-11-06 12:18:21Bartosz Dmochowski