Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Obwieszczenie w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:54:01Piotr Olejniczak
Uchwała nr XX/93/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu usytuowanego pomiędzy drogą powiatową Mosina - Sowiniec - Sowinki - KraPublikacja dokumentu2008-11-14 08:53:54Piotr Olejniczak
Zarządzenie nr BG.0151-129/07 z 31 lipca 2007 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowychPublikacja dokumentu2008-11-14 08:53:49Piotr Olejniczak
Uchwała nr XX/92/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina MosPublikacja dokumentu2008-11-14 08:53:43Piotr Olejniczak
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:53:38Piotr Olejniczak
Uchwała nr XX/91/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranówko.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:53:34Piotr Olejniczak
Uchwała nr XX/88/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:53:19Piotr Olejniczak
Uchwała nr XIX/83/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:53:14Piotr Olejniczak
Uchwała nr XX/87/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:53:01Piotr Olejniczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o podaniu do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji WyborczychPublikacja dokumentu2008-11-14 08:52:56Piotr Olejniczak
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w PoznaniuPublikacja dokumentu2008-11-14 08:52:51Piotr Olejniczak
Informacje ogólnePublikacja dokumentu2008-11-14 08:52:45Piotr Olejniczak
Uchwała nr XIX/85/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Mosina.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:52:39Piotr Olejniczak
Uchwała nr XIX/86/07 w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 20 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:52:23Piotr Olejniczak
Uchwała nr XIX/84/07 dotycząca trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w Gminie Mosina (Kolegium RIO uchwałą Nr 21/865/20Publikacja dokumentu2008-11-14 08:52:13Piotr Olejniczak
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej wygasnięcia mandatu burmistrza.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:52:07Piotr Olejniczak
Uchwała nr XIX/82/07 w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:52:02Piotr Olejniczak
Uchwała nr XVIII/80/07 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Mosinie.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:51:55Piotr Olejniczak
Uchwała nr XVIII/78/07 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mosina (Kolegium RIO w PoznaniuPublikacja dokumentu2008-11-14 08:51:43Piotr Olejniczak
Zarządzenie nr 0151/125/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członkówPublikacja dokumentu2008-11-14 08:51:36Piotr Olejniczak