Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała nr XXI/104/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:56:10Piotr Olejniczak
Uchwała nr XXI/107/07 w sprawie Statutu Gminy Mosina.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:56:04Piotr Olejniczak
Uchwała nr XXI/101/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:55:58Piotr Olejniczak
Uchwała nr XXI/106/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:55:53Piotr Olejniczak
Zbiorcze zestawienie wyników głosowania na terenie Gminy MosinaPublikacja dokumentu2008-11-14 08:55:46Piotr Olejniczak
Uchwała nr XXI/103/07 w sprawie wyrażenia opinii.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:55:41Piotr Olejniczak
Obwieszczenie o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy OKW.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:55:37Piotr Olejniczak
Uchwała nr XXI/102/07 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:55:31Piotr Olejniczak
Zarządzenie nr BR.0151-145/07 w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 3 w Mosinie.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:55:26Piotr Olejniczak
Uchwała nr XXI/100/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:55:21Piotr Olejniczak
Dane teleadresowePublikacja dokumentu2008-11-14 08:55:16Piotr Olejniczak
Uchwała nr XX/96/07 dotycząca liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży i zasad usytuoPublikacja dokumentu2008-11-14 08:55:05Piotr Olejniczak
Organy oraz osoby sprawujące funkcjePublikacja dokumentu2008-11-14 08:54:59Piotr Olejniczak
Uchwała nr XX/94/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:54:54Piotr Olejniczak
Uchwała nr XX/98/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Mosina.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:54:48Piotr Olejniczak
Uchwała nr XX/90/07 dotycząca wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Mosina pomocy finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego (Kolegium RIO w Poznaniu uchwałą Nr 21/864/2007 z dnia 17.10.200Publikacja dokumentu2008-11-14 08:54:41Piotr Olejniczak
Uchwała nr XX/97/07 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:54:34Piotr Olejniczak
Uchwała nr XX/89/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Daszewice.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:54:27Piotr Olejniczak
Uchwała nr XX/95/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:54:20Piotr Olejniczak
Obwieszczenie w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:54:01Piotr Olejniczak