Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała nr LXIV/454/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Radzewicach.Publikacja dokumentu2010-10-13 14:11:05Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/453/10 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Mieczewo.Publikacja dokumentu2010-10-13 14:10:55Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/452/10 w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie.Publikacja dokumentu2010-10-13 14:10:24Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/451/10 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.Publikacja dokumentu2010-10-13 14:10:15Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/450/10 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucPublikacja dokumentu2010-10-13 14:10:04Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/449/10 zmieniająca uchwałę nr LXI/427/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania Publikacja dokumentu2010-10-13 14:09:45Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/448/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, położonych w Mosinie, przy ul. DworPublikacja dokumentu2010-10-13 14:09:28Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/447/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.Publikacja dokumentu2010-10-13 14:09:08Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/446/10 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice.Publikacja dokumentu2010-10-13 14:08:58Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/445/10 zmieniająca uchwałę nr XLVIII/328/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transpPublikacja dokumentu2010-10-13 14:08:50Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/444/10 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek.Publikacja dokumentu2010-10-13 14:08:43Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/443/10 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie.Publikacja dokumentu2010-10-13 14:08:34Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/442/10 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury.Publikacja dokumentu2010-10-13 14:08:22Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/441/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej z działalnością agroturystyczną we wsi Krosno, obejmującego część dzPublikacja dokumentu2010-10-13 14:08:08Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/461/10 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Mosina w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.Utworzenie dokumentu2010-10-13 14:07:49Piotr Sokołowski
Uchwała nr LXIV/440/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie.Publikacja dokumentu2010-10-13 14:07:41Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/439/10 zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”.Publikacja dokumentu2010-10-13 14:07:08Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/438/10 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.Publikacja dokumentu2010-10-13 14:06:47Danuta Wojciechowska
Uchwała nr LXIV/460/10 w sprawie przekazania zażalenia Róży Grabińskiej z dnia 6 sierpnia 2010 r. Burmistrzowi Gminy Mosina.Utworzenie dokumentu2010-10-13 14:04:01Piotr Sokołowski
Uchwała nr LXIV/459/10 dotycząca przekazania skargi z dnia 6 sierpnia 2010 r. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu.Utworzenie dokumentu2010-10-13 14:01:12Piotr Sokołowski