Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Komisje Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2006-2010Publikacja dokumentu2007-11-06 12:18:16Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XXI/99/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu.Publikacja dokumentu2007-11-06 12:18:09Bartosz Dmochowski
Budżet Gminy Mosina na rok 2007Modyfikacja dokumentu2007-11-02 12:56:05Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/111/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.Utworzenie dokumentu2007-11-02 11:13:19Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/110/07 w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.Utworzenie dokumentu2007-11-02 11:05:04Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/109/07 zmieniająca uchwałę nr XX/92/07 z dnia 27.09.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnUtworzenie dokumentu2007-11-02 10:57:58Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/108/07 w sprawie uznania za bezskuteczne wezwań Rady Miejskiej w Mosinie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.Utworzenie dokumentu2007-11-02 10:48:26Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/107/07 w sprawie Statutu Gminy Mosina.Utworzenie dokumentu2007-11-02 10:40:10Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/106/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.Utworzenie dokumentu2007-11-02 10:32:12Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/105/07 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20Utworzenie dokumentu2007-11-02 10:20:51Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/104/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.Utworzenie dokumentu2007-11-02 09:53:52Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/103/07 w sprawie wyrażenia opinii.Modyfikacja dokumentu2007-11-02 09:49:30Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/103/07 w sprawie wyrażenia opinii.Utworzenie dokumentu2007-11-02 09:43:16Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/102/07 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.Modyfikacja dokumentu2007-11-02 09:29:36Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/102/07 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.Utworzenie dokumentu2007-10-31 15:09:20Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/101/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.Utworzenie dokumentu2007-10-31 14:59:29Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/100/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie.Utworzenie dokumentu2007-10-31 14:54:56Piotr Sokołowski
Uchwała nr XXI/99/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu.Utworzenie dokumentu2007-10-31 14:37:52Piotr Sokołowski
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Mosinie, kadencja 2006-2010Modyfikacja dokumentu2007-10-31 14:18:57Piotr Sokołowski
Komisje Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2006-2010Modyfikacja dokumentu2007-10-31 14:15:57Piotr Sokołowski