Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała nr XX/88/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.Publikacja dokumentu2007-10-03 11:41:27Danuta Wojciechowska
Uchwała nr XX/89/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Daszewice.Publikacja dokumentu2007-10-03 11:41:21Danuta Wojciechowska
Uchwała nr XX/87/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.Publikacja dokumentu2007-10-03 11:41:15Danuta Wojciechowska
Uchwała nr XXXIV/289/04Publikacja dokumentu2007-10-03 11:41:04Danuta Wojciechowska
Uchwała nr XX/98/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Mosina.Publikacja dokumentu2007-10-03 11:40:56Danuta Wojciechowska
Uchwała nr XX/98/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Mosina.Utworzenie dokumentu2007-10-02 16:38:26Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/97/07 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.Utworzenie dokumentu2007-10-02 16:35:06Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/96/07 dotycząca liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży i zasad usytuoUtworzenie dokumentu2007-10-02 16:31:02Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/95/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.Utworzenie dokumentu2007-10-02 16:21:29Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/94/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.Utworzenie dokumentu2007-10-02 16:09:12Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/93/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu usytuowanego pomiędzy drogą powiatową Mosina - Sowiniec - Sowinki - KraUtworzenie dokumentu2007-10-02 16:06:34Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/92/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina MosUtworzenie dokumentu2007-10-02 16:00:39Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/91/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranówko.Utworzenie dokumentu2007-10-02 15:56:17Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/90/07 dotycząca wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Mosina pomocy finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego (Kolegium RIO w Poznaniu uchwałą Nr 21/864/2007 z dnia 17.10.200Utworzenie dokumentu2007-10-02 15:28:58Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/89/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Daszewice.Utworzenie dokumentu2007-10-02 15:24:41Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/87/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.Modyfikacja dokumentu2007-10-02 15:20:27Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/88/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.Utworzenie dokumentu2007-10-02 15:19:49Piotr Sokołowski
Uchwała nr XX/87/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.Utworzenie dokumentu2007-10-02 15:15:23Piotr Sokołowski
Obwieszczenie w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.Publikacja dokumentu2007-10-01 18:46:44Bartosz Dmochowski
Obwieszczenie w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.Modyfikacja dokumentu2007-10-01 18:46:26Bartosz Dmochowski