Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała nr V/31/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:34:53Piotr Olejniczak
Uchwała nr IV/24/06 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:34:46Piotr Olejniczak
Uchwała nr V/29/06 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:34:31Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/22/06 w sprawie określenia stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:34:23Piotr Olejniczak
Uchwała nr V/27/06 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2006.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:34:17Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/20/06 w sprawie powołania komisji stałyvh Rady Miejskiej w Mosinie.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:34:11Piotr Olejniczak
Uchwała nr V/25/06 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006".Publikacja dokumentu2008-11-14 08:34:04Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/19/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:33:47Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/23/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Mosina.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:33:39Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/16/06 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na tereniePublikacja dokumentu2008-11-14 08:33:33Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/21/06 w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:33:27Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/14/06 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:32:07Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/18/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:31:58Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/12/06 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:31:51Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/17/06 dotycząca wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały nr LXVIPublikacja dokumentu2008-11-14 08:31:44Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/10/06 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2007.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:31:37Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/15/06 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (Kolegium RIO w Poznaniu uchwałą Nr 1/19/2007 z dnia Publikacja dokumentu2008-11-14 08:31:31Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/8/06 dotycząca wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały nr LXVI/492/06 RadyPublikacja dokumentu2008-11-14 08:31:26Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/13/06 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:31:19Piotr Olejniczak
Uchwała nr III/6/06 w sprawie obsadzenia mandatu radnego.Publikacja dokumentu2008-11-14 08:31:13Piotr Olejniczak