Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Zarządzenie Nr 0151/449/2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad przydzielnia pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie odzieży roboczej i ekwiwalentu pieniężnegoModyfikacja dokumentu2009-06-17 14:13:11Agnieszka Fajfer
Zarządzenie Nr 0151/449/2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad przydzielnia pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie odzieży roboczej i ekwiwalentu pieniężnegoUtworzenie dokumentu2009-06-17 14:12:23Agnieszka Fajfer
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Mosinie, kadencja 2006-2010Modyfikacja dokumentu2009-06-17 07:53:19Piotr Sokołowski
Uchwała nr XLVI/306/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.Modyfikacja dokumentu2009-06-17 07:30:29Piotr Sokołowski
Zarządzenie Nr OW.0151/408/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.Publikacja dokumentu2009-06-16 07:54:35Bartosz Dmochowski
Zarządzenie Nr OW.0151/408/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.Utworzenie dokumentu2009-06-16 07:54:20Bartosz Dmochowski
Zarządzenie nr 370/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.Publikacja dokumentu2009-06-16 07:47:25Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XLVI/307/09 w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia obszaru Natura 2000.Publikacja dokumentu2009-06-15 15:13:21Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XLVI/306/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.Publikacja dokumentu2009-06-15 15:13:16Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XLIV/289/09 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.Publikacja dokumentu2009-06-15 15:13:07Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XLIV/288/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.Publikacja dokumentu2009-06-15 15:13:02Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XLVI/306/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.Modyfikacja dokumentu2009-06-15 13:55:32Piotr Sokołowski
Uchwała nr XLVI/307/09 w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia obszaru Natura 2000.Modyfikacja dokumentu2009-06-15 13:27:47Piotr Sokołowski
Uchwała nr XLIV/289/09 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.Modyfikacja dokumentu2009-06-15 13:18:45Piotr Sokołowski
Uchwała nr XLIV/288/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.Modyfikacja dokumentu2009-06-15 13:11:02Piotr Sokołowski
Uchwała nr XLVI/308/09 w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO".Publikacja dokumentu2009-06-15 11:16:01Bartosz Dmochowski
Zarządzenie 0151/404/09 z dnia 8 czerwca 2009r.Publikacja dokumentu2009-06-15 11:15:48Bartosz Dmochowski
Zarządzenie Nr 0151/402/09 z dnia 8 czerwca 2009r.Publikacja dokumentu2009-06-15 11:15:39Bartosz Dmochowski
Uchwała nr XLVI/307/09 w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia obszaru Natura 2000.Publikacja dokumentu2009-06-15 11:15:24Bartosz Dmochowski
Zarządzenie Nr 0141/401/09 z dnia 8 czerwca 2009r.Publikacja dokumentu2009-06-15 11:15:06Bartosz Dmochowski