Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(16) Wnioski w sprawie akcji promującej płacenie podatków w Gminie Mosina, projektu i budowy oświetlenia skweru/placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenia tłuczniem drogi do pałacu w parku przy ul. Krotowskiego, remontu części chodnika na ul. Krotowskiego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf

(32) Wnioski w sprawie wycięcia oraz przycięcia drzew na ul. Powstańców Wielkopolskich i na ul. Budzyńskiej w Mosinie.pdf

      - udzielona odpowiedź.pdf
(33) Wniosek w sprawie instalacji oświetlenia na słupie przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(38) Wniosek w sprawie remontu chodnika oraz ustawienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 ograniczenia prędkości do 40 km/h (na ulicy Krotowskiego).pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(44) Wniosek w sprawie zakupu stacji naprawy rowerów IBOMBO.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(45) Wniosek w sprawie ustawienia koszy na śmieci na Osiedlu za Moreną.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(56) Zapytanie w sprawie budowy ul. Prusa, ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(65) Wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Spacerowej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(85) Wnioski w sprawie drogi prowadzącej do pałacu Budzyń przy ul. Krotowskiego oraz w sprawie przycięcia drzew na ul. Reymonta.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf

(90) Wniosek w sprawie wyciętego asfaltu po wykonaniu przyłącza mediów przy ul. Orzeszkowej w Krosinku.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(91) Zapytanie w sprawie prowadzonej wycinki drzew w okolicach ul. Fiedlera/Fredry w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(99) Wniosek w sprawie ustawienia koszy na śmieci na Osiedlu nr 6 w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(100) Zapytania w sprawie przeglądów placów zabaw w Mosinie, przeglądu technicznego wieży widokowej oraz systemu nawadniania zieleni na Zielonym Rynku.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(102) Zapytania w sprawie ulicy Łaziennej i Kanałowej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(105) Zapytania w sprawie działki o nr ewid. 1375/2 w Mosinie oraz w sprawie problemu dot. parkowania na ul. Prusa w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf 
(110) Wniosek w sprawie zakupu i montażu gabloty informacyjnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Prusa.pdf
      -udzielona odpowiedź.pdf
(111) Wniosek w sprawie działek położonych wzdłuż torów do Osowej Góry.pdf
      -udzielona odpowiedź.pdf
(112) Wniosek w sprawie placu zabaw przy ul. Pożegowskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(113) Wniosek w sprawie boiska przy ul. Fredry w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(128) Wniosek w sprawie naprawy sygnalizatora pulsującego przy przejściu dla pieszych na ul. Kilińskiego w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(129) Wniosek w sprawie wykonania tablicy kierunkowej do posesji na ul. Krotowskiego w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(132) Wniosek o interwencję na ulicy Spacerowej w Mosinie oraz w sprawie udzielenia informacji na temat procesu przejęcia przedmiotowej ulicy na rzecz Gminy Mosina.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(133) Wniosek w sprawie wypromowania mosińskiego targowiska.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(159) Wniosek w sprawie zabezpieczenia pozostałości po budynku przepompowni w okolicach obecnej ulicy Harcerskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(160) Wniosek w sprawie kontroli drzew na ulicy Pożegowskiej i usunięcia drzew na ulicy Konopnickiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(161) Wniosek w sprawie bezpieczeństwa i porządku na Osiedlu nr 6 "Za Moreną" i Osiedlu nr 1 "Śródmieście".pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(163) Wniosek w sprawie udzielenia informacji dotyczących ilości mieszkańców w wieku do 30 lat.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(164) Wniosek w sprawie kanalizacji deszczowej na ulicy Konopnickiej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(173) Wnioski w sprawie montażu tablicy kierunkowej ul. Krotowskiego 16, 16B, 16C, 16D oraz montażu tablicy/znaku zakazującej wjazdu na teren parku miejskiego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(176) Wniosek w sprawie stworzenia na gminnej stronie internetowej zakładki z informacjami na temat prowadzonych działań inwestycyjnych.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(193) Zapytanie w sprawie stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(203) Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na projekt i budowę oświetlenia boiska przy Stadionie Miejskim.pdf
(204) Wniosek w sprawie zaplanowania działań promocyjnych na rok 2016.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(205) Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Osiedla nr 6 "Za Moreną" w Mosinie.pdf
(216) Wniosek w sprawie wycięcia trawy na placu zabaw przy ulicy Pożegowskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(234) Zapytanie w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(252) Wniosek w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji na terenie gminy Mosina dot. "Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2017".pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(261) Wniosek w sprawie regulaminu korzystania z parków i skwerów położonych na terenie gminy Mosina.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(263) Zapytanie w sprawie gminnego spisu pomników przyrody oraz ujawnionych w 2015 roku nielegalnych wysypisk śmieci.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(270) Wniosek w sprawie gminnej komunikacji publicznej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(271) Wniosek w sprawie bezpieczeństwa na parkingu przy ul. Rzecznej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(272) Wniosek w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem uchwały w sprawie "zasad nadawania nazw m.in. ulicom, placom, parkom na terenie gminy Mosina".pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(284) Wniosek w sprawie zmiany lokalizacji Gminnego Centrum Informacji.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(285) Wniosek w sprawie montażu tabliczki z nazwą ulicy oraz w sprawie systemu informacji turystycznej o patronach lub nazwach ulic.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf

(286) Wniosek w sprawie budynku dworca kolejowego w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(294) Wniosek w sprawie budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(295) Wniosek w sprawie funkcjonowania gminnego budynku przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(296) Wniosek w sprawie cyrków przyjeżdżających do Mosiny.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(299) Zapytanie w sprawie Ptasiego Parku przy ul. Dworcowej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(300) Zapytanie w sprawie gminnej komunikacji publicznej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(310) Zapytanie w sprawie kosztu wprowadzenia projektu "Rodzina 500 plus".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(311) Wnioski w sprawie aktualizacji Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(313) Wniosek w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(334) Wniosek w sprawie organizacji ruchu na ul. Wiejskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(335) Wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa w okolicy skweru i placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(336) Wniosek w sprawie posprzątania skweru i placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(337) Wniosek w sprawie ustawienia ławki z koszem na śmieci oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Pożegowskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
Uzupełnienie do wniosku nr 337.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(338) Zapytanie w sprawie wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod tytułem "Mosińskie Centrum Kultury".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(340) Wniosek w sprawie posprzątania działki przy Parku Miejskim na ul. Krotowskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(366) Zapytanie w sprawie oświetlenia na ulicy Sienkiewicza.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(387) Wniosek w sprawie miesięcznego sprawozdania z działalnosci Burmistrza Gminy Mosina między sesjami Rady Miejskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(388) Wniosek w sprawie opracowania tablic informacyjnych na terenie Glinianek.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(396) Wniosek w sprawie przycięcia krzewów i drzew rosnących wzdłuż ulicy Fiedlera.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(400) Wniosek w sprawie przeniesienia placu zabaw znajdującego się przy ul. Pożegowskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(402) Zapytanie w sprawie zatrudnienia tzw. "opiekuna inwestora".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(408) Wniosek w sprawie budowy kładki na ulicy Łaziennej/Harcerskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(413) Zapytanie w sprawie strony internetowej mosina.pl.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(414) Wniosek w sprawie drzew zasłaniających latarnie na ulicy Harcerskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(415) Wniosek w sprawie opracowania publikacji pt. "Książka Małego Eleganta".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(426) Wniosek w sprawie opracowania przewodnika po miejscach rekreacyjnych w Gminie Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(432) Wniosek w sprawie dołączenia do akcji "Światowy Dzień bez Samochodu".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(433) Wniosek w sprawie wymiany ogrodzenia na terenie Przedszkola nr 2 "Wesołe Skrzaty" w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(459) Wniosek w sprawie oznakowania słupka oraz wyrównania nawierzchni na kładce przy ul. Farbiarskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(460) Wniosek w sprawie naprawy chodnika, który stanowi dojście do Przedszkola nr 2 "Wesołe Skrzaty" w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(468) Zapytania w sprawie Targowiska Miejskiego w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(499) Zapytanie w sprawie ścieżki rowerowej z Mosiny do Krosinka.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(500) Wniosek w sprawie organizacji ruchu na ul. Harcerskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(501) Zapytanie w sprawie wniosku o dofinansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Harcerską z ul. Łazienną.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(502) Wniosek w sprawie ustawienia słupków ograniczających możliwość wjazdu na ul. Fredry w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(510) Zapytanie w sprawie projektu uchwały dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
Zapytanie zostało ponowione pismem BR.0003.561.2016
       - udzielona odpowiedź.pdf
 (511) Wniosek w sprawie ruchu rowerowego w centrum.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(515) Ponowny wniosek w sprawie ruchu rowerowego w centrum.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(542) Wniosek w sprawie wyprofilowania ul. Sienkiewicza oraz ul. Reymonta w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(554) Wniosek w sprawie usystematyzowania formatu załączanych plików na stronę BIP.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(555) Zapytanie w sprawie drzew rosnących wzdłuż ul. Pożegowskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(556) Wniosek w sprawie dokonania przeglądu drzew rosnących wzdłuż ul. Sienkiewicza w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(559) Wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Orzeszkowej i ul. 25 Stycznia w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(561) Interpelacja w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie BR.0003.510.2016 w sprawie projektu uchwały dotyczacego inicjatywy lokalnej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(576) Wniosek w sprawie wprowadzenia systemu powiadamiania mieszkańców przez sms.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(577) Wniosek w sprawie demontażu starych bramek z boiska na ul. Fredry.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(578) Zapytanie w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(579) Wniosek w sprawie dokonania przeglądu stanu drzew na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(587) Zapytanie w sprawie przejazdu na ul. Sowinieckiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
          załącznik 1 do odpowiedzi.pdf
          załącznik 2 do odpowiedzi.pdf
(599) Wniosek w sprawie zamieszczenia na stronie BIP danych statystycznych dotyczących liczby ludności w Gminie Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(600) Wniosek w sprawie wyburzenia "budynku gospodarczego" na placu zabaw przy ul. Pożegowskiej oraz wymiany ogrodzenia na tym placu.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(606) Zapytanie w sprawie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację budowy/modernizacji oświetlenia drogowego LED.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(611) Wniosek w sprawie przystąpienia do projektu "Na co idą moje pieniądze".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(612) Wniosek w sprawie opracowania oznakowania ulic poprzez montaż tablic informacyjnych dotyczących patronów.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(622) Wniosek w sprawie przeglądu drzew na ul. Sienkiewicza i ul. Pożegowskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(623) Wniosek w sprawie udostępnienia na BIP oraz stronie mosina.pl adresu www.mosina.esesja.pl.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(631) Zapytanie w sprawie nocnych kursów linii autobusowej nr 651.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(650) Zapytanie w sprawie działek oddanych w użytkowanie wieczyste.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(651) Zapytanie w sprawie kosztów utrzymania budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie oraz budynku OSiR.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(652) Zapytanie w sprawie reformy systemu edukacji w odniesieniu do Gminy Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(653) Zapytanie w sprawie wykazu działek gminnych znajdujących się na terenie Osiedla nr 6 "Za Moreną" oraz Osiedla nr 7 "Nad Jeziorem".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(654) Wniosek w sprawie remontu budynku przy ul. Mickiewicza 1 oraz wykazu mieszkań pozostających w zasobach Gminy Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(674) Wniosek w sprawie opracowania tablic informujących o przeprowadzanej inwestycji.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(676) Zapytanie w sprawie remontu chodnika prowadzącego do Przedszkola nr 2 "Wesołe Skrzaty" w Mosinie oraz wzdłuż ul. Kołłątaja.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(677) Zapytanie w sprawie przejęcia linii kolejowej do Osowej Góry.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(678) Wniosek w sprawie organizacji programu płatnych staży studenckich w Urzędzie Miejskim w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(679) Wniosek w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(680) Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych na terenie Osiedla nr 6 "Za Moreną" w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(692) Wniosek w sprawie przygotowania artykułu na temat rewitalizacji.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(694) Wniosek w sprawie udostępnienia koncepcji budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(701) Wniosek w sprawie drogi dojazdowej do wieży widokowej i Glinianek.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(702) Wniosek w sprawie tablic informacyjnych dotyczących podejmowanych inwestycji.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(705) Wniosek w sprawie przygotowania programu dofinansowań dla mieszkańców Gminy Mosina na inwestycje z zakresu ochrony środowiska "Mosina - EKO-logicznie+".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(706) Wniosek w sprawie podjęcia działań w celu doprowadzenia do poprzedniego stanu nawierzchni ul. Fiedlera w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(709) Wniosek w sprawie wyprofilowania i utwardzenia drogi stanowiącej dojazd do pałacu na terenie parku miejskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(715) Wniosek w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący staży studenckich w Urzędzie Miejskim w Mosinie (BR.0003.678.2017).pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(716) Zapytania w sprawie wykupu terenu przy ul. Pożegowskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(717) Wniosek w sprawie opracowania ulotki zachęcającej do podłączenia się do kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem budowy ulicy.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(718) Wniosek w sprawie usprawnienia przekazywania informacji o działalności Burmistrza Gminy Mosina drogą elektroniczną oraz ograniczenia wydawania wersji papierowej "Informatora Mosińskiego".pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(719) Wniosek w sprawie przyczep reklamowych parkujących w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(738) Zapytanie w sprawie zakładki "zgłoś awarię".pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(761) Zapytanie w sprawie dokonania wyceny i remontu chodnika do Przedszkola nr 2 w Mosinie oraz do wieży widokowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(777) Zapytanie w sprawie nadania oficjalnej nazwy dla tzw. Czerwonki.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(778) Wniosek w sprawie zakupu i montażu przewijaków dla niemowląt w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(779) Wniosek w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania treści tablic historycznych na Gliniankach oraz nazw ulic związanych z Gminą Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(780) Zapytania w sprawie tablicy pamiątkowej znajdującej się na budynku ośrodka zdrowia.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(781) Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków na zakup defibrylatora AED na stan Urzędu Miejskiego w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(794) Zapytanie w sprawie uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
        - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(795) Wniosek w sprawie opracowania projektu zagospodarowania skweru u zbiegu ul. Wiejskiej i ul. Pożegowskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(796) Wniosek w sprawie zakupu i montażu znaków informacyjnych na ul. Budzyńską.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(797) Wniosek w sprawie wsparcia inicjatywy pn. Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(799) Wniosek w sprawie opracowania koncepcji zagospodarowania terenów przed torami kolejowymi (od ul. Budzyńskiej do ul. Orzeszkowej).pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(800) Zapytanie w sprawie przyszłego przebiegu II etapu tzw. Czerwonki.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(826) Wniosek w sprawie uporządkowania nieruchomości przy tzw. Czerwonce.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
        - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(828) Zapytania w sprawie Parku Budzyń przy ul. Krotowskiego w Mosinie oraz wnioski w sprawie uporządkowania terenu od strony działki przeznaczonej pod skatepark i w sprawie uporządkowania, przycięcia drzew i krzewów oraz posprzątania terenu wzdłuż wskazanego odcinka Kanału Mosińskiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
        - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(829) Zapytanie w sprawie nadania patrona dla stadionu OSiR w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(830) Wniosek w sprawie udostępnienia harmonogramu sprzedaży nieruchomości.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(858) Wniosek w sprawie częstszych patroli Straży Miejskiej oraz przycięcia drzew na ul. Fiedlera.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(859) Zapytanie w sprawie uzupełnienia nierówności na ul. Krótkiej w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(860) Wniosek w sprawie zamontowania kosza na śmieci na ul. Sienkiewicza w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(861) Wniosek w sprawie zaplanowania konsultacji społecznych dotyczących projektów stałej organizacji ruchu oraz projektów utwardzenia dróg.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(862) Wniosek w sprawie zamontowania lamp na budynku przy ul. Pożegowskiej 3.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(863) Wniosek w sprawie organizacji spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(869) Zapytanie w sprawie własności działek w Rogalinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(876) Wniosek w sprawie przygotowania wniosku w ramach rządowego programu Otwartego Stref Aktywności.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(877) Wniosek w sprawie zaplanowania cyklu mini konsultacji społecznych dotyczących projektów stałej organizacji ruchu oraz projektów utwardzenia dróg.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(884) Wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2018.pdf
(903) Wniosek w sprawie organizacji cyklu spotkań informacyjnych dla mieszkańców.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(906) Wniosek w sprawie wypompowania wody z kałuż oraz wyprofilowania ul. Reymonta.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(910) Wniosek w sprawie oczyszczenia chodnika oraz wyprofilowania podejścia na chodnik przy ul. T. Ślusarskiego.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(914) Wniosek w sprawie poinformowania właścicieli działek w rejonie ul. Wagnera/Górskiego/Marusarza o planowanej inwestycji zagospodarowania terenów zielonych.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(939) Wniosek w sprawie przystąpienia do programu Przestrzeń dla Partycypacji.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(940) Wniosek w sprawie promocji kompleksu rekreacyjnego, który ma powstać przy parku "Strzelnica".pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(941) Wniosek w sprawie analizy wprowadzenia modelu Centrum Usług Wspólnych dla m.in. jednostek organizacyjnych.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(942) Wniosek w sprawie zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych na ul. Gabrieli Zapolskiej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(952) Zapytanie w sprawie przeznaczenia działki gminnej 1636/7 obręb Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(953) Wniosek w sprawie wykupu części nieruchomości w rejonie ul. Konopnickiej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(957) Wniosek w sprawie rozpoczęcia prac nad opracowaniem "Programu wspierania seniorów w Gminie Mosina".pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(958) Wniosek w sprawie opracowania materiałów graficznych oraz promocyjnych dla akcji "Ławka Seniora".pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(963) Wniosek w sprawie przeprowadzenia analizy wprowadzenia w Gminie Mosinie programu Bonu Malucha tj. tzw. bonu żłobkowego.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(964) Wniosek w sprawie zakupu czujników mierzących jakość powietrza.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(967) Wniosek w sprawie przygotowania zestawienia lokalizacji pojemników na psie odchody.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(968) Wniosek w sprawie przystąpienia do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(981) Wniosek w sprawie kontroli płatności za wywóz odpadów.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(982) Wniosek w sprawie zorganizowania spotkania informacyjno-kunsultacyjnego dotyczącego gospodarki odpadami w Gminie Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(983) Wniosek w sprawie przedstawienia stanowiska Burmistrza w zakresie selekcji odpadów tzw. BIO.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(984) Wniosek w sprawie zorganizowania festynu ekologicznego.pdf
(985) Wniosek w sprawie opracowania planu strategicznego dla rozwoju komunikacji wewnątrzgminnej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(997) Zapytanie w sprawie uczestnictwa Gminy Mosina w stowarzyszeniach i związkach.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(998) Zapytanie w sprawie komunikacji publicznej w 2017 roku.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(999) Wniosek w sprawie poinformowania mieszkańców ulic, które będą budowane w tym roku, o planowanej inwestycji.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1000) Wniosek w sprawie udostępnienia sprawozdania merytoryczno-finansowego Stowarzyszenia Mikroregionu WPN.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1001) Wniosek w sprawie naprawy drogi stanowiącej dojazd do glinianek od strony DW430 oraz tzw. czerwonki.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1002) Zapytanie w sprawie działań w ramach tzw. dekomunizacji nazw ulic.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1012) Wniosek w sprawie przeznaczenia części działki pod plac zabaw i strefę rekreacyjną na Pożegowie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1016) Wniosek w sprawie podjęcia działań informacyjnych dla mieszkańców ul. 25 Stycznia w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1035) Wniosek w sprawie udzielenia patronatu oraz pomocy w organizacji wydarzenia dla mieszkańców Gminy Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1049) Wniosek w sprawie pilnego przekazania odpowiedzi na wniosek dotyczący przystąpienia do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych nr BR.0003.968.2017 z 10 grudnia 2017 r.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1050) Wniosek w sprawie opracowania treści tablic historycznych na gliniankach i patronów ulic.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1051) Wniosek w sprawie włączenia w rozmowy o przyszłości Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN radnych gmin członkowskich.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1052) Wniosek w sprawie zakupu dla Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Mosinie urządzenia edukacji ekologicznej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1053) Wniosek w sprawie analizy przystąpienia do programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej".pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1054) Zapytania w sprawie ulicy Spacerowej w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1055) Wniosek w sprawie przygotowania programu wspierania seniorów z terenu gminy Mosina.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1056) Wniosek w sprawie przeprowadzenia pomiaru natężenia i konsultacji w zakresie organizacji ruchu na ul. Kołłątaja w Mosinie oraz rozpoczęcia projektowania II odcinka tzw. Czerwonki.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1083) Wniosek w sprawie utrzymania porządku w okolicach budynku przy ul. Wawrzyniaka oraz na terenie miasta i gminy.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1084) Wniosek w sprawie wycięcia zarośli oraz utrzymania porządku na działkach w okolicy ul. Wagnera/Górskiego w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1085) Wniosek dotyczący podjęcia konsultacji w sprawie wprowadzenia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mosina.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1086) Wniosek dotyczący opracowania harmonogramu profilowania dróg gruntowych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1087) Wniosek dotyczący współpracy z Województwem Wielkopolskim w zaresie inwestycji drogowych - przystanek autobusowy przy stadionie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1093) Wniosek w sprawie zlecenia firmie zewnętrznej przeprowadzenia audytu gospodarki odpadami w Gminie Mosina.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1113) Wniosek w sprawie rozpoznania możliwości budowy hali przyszkolnej w konstrukcji stalowej, słupowo-łukowej lub drewnianej z pokryciem membranowym.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1114) Wniosek w sprawie uporządkowania zieleni na ul. Kołłątaja/Mickiewicza oraz w rejonie ul. Budzyńskiej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1115) Wniosek w sprawie zakupu i montażu ławek i kosza na śmieci na terenie Osiedla nr 6.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1142) Interpelacja w sprawie uporządkowania/wycięcia drzew przy przejściu dla pieszych przez ul. Szosa Poznańska, na wysokości ul. Kilińskiego.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1146) Wniosek w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie programu "ekologicznego" dla mieszkańców.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1165) Wniosek w sprawie przeprowadzenia anlizy możliwości przystąpienia do programu aplikacji LocalSPOT.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1170) Wniosek w sprawie zamontowania ogranicznika przejazdu obok progu zwalniającego na ul. Bocznej w Krośnie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1199) Interpelacja w sprawie zaadaptowania pasa zieleni na działce nr 1746/13 na miejsca postojowe.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1200) Interpelacja w sprawie inwestycji prowadzonych na drodze gminnej (działka 237/62).pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1201) Wniosek w sprawie zakupu pojemników na odpady segregowane na teren Glinianek oraz większych koszy na odpady zmieszane.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1213) Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury projektowej dotyczącej przeniesienia placu zabaw na Pożegowie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1230) Wniosek w sprawie zaadaptowania częśći pasa zieleni na miejsca postojowe dla aut na działce nr 1746/13 obr. Mosina.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1231) Interpelacja w sprawie udostępnienia nowej organizacji ruchu ul. Wiejskiej w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
                       - załącznik.pdf
                       - załącznik graficzny.pdf
(1232) Interpelacja w sprawie wykupu części działki w rejonie ul. Krańcowej w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1240) Interpelacja w sprawie budowy sieci światłowodowej w ramach programu POPC.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1241) Interpelacja w sprawie przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Mosina.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1272) Zapytania w sprawie gospodarki odpadami w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf 
(1273) Wniosek w sprawie naprawy nawierzchni promenady przy kanale Mosińskim.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1274) Wniosek w sprawie wykoszenia pobocza drogi na ul. Konopnickiej w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1275) Zapytania w sprawie aktualizowania strony konsultacje.metropoliapoznan.pl (zakładka Mosina) oraz udziału w programiePrzestrzeń dla partycypacji.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1292) Zapytania w sprawie linii nocnej autobusu 651 oraz rozwoju linii autobusowych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf 
(1293) Zapytania w sprawie uzgodnień dotyczących budowy DW306.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1294) Zapytania w sprawie modernizacji ul. Sowinieckiej w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1295) Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentacji spójnej sieci dróg rowerowych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1296) Zapytania w sprawie bieżących działań w ramach przystosowania budynku pod Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1305) Wniosek w sprawie podjęcia działań promocyjnych inicjatywy lokalnej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1306) Zapytanie w sprawie kosztów ogrzewania Przedszkola nr 2 w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1307) Wniosek o przekazanie protokół kontrolnych stanu technicznego placów zabaw na terenach szkół i przedszkoli.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1315) Wnioski w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na rok 2019 zadań inwestycyjnych na Osiedlu nr 6 i nr 7.pdf