133 Uchwała nr XXXI/220/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi Sasinowo, Rogalin, Mieczewo

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 335 z 9 stycznia 2013 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części:

  • częściowo zmieniona uchwałą nr XXXVII/331/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2016 r.
  • częściowo zmieniona uchwałą nr LVII/646/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2017 r.
Numer w wykazie MPZP 133
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
rysunki (otwierają się w nowych kartach) rys. 1 | rys. 2 | rys. 3 | rys. 4 | rys. 5 | rys. 6 | rys. 7
  georeferencja (tif, 39,7 MB)
legendy (otwierają się w nowych kartach) legenda 1 | legenda 2 | legenda 3 | legenda 4 | legenda 5 | legenda 6 | legenda 7