Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie badania efektywności prowdzonej przez Urząd Miejski w Mosinie promocji gminy.(392)

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF