(760) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ekspertyz i badań poprzedzających wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla Osiedla Leśnego w Czapurach

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF