Uchwała nr LXV/484/06

Uchwała nr LXV/484/06 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Radzewice.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/484/06częśćnr1.pdf
Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/484/06częśćnr2.pdf
Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/484/06.pdf
Załącznik nr 3 do uchwały nr LXV/484/06.pdf
Dodatkowy załącznik do uchwały nr LXV/484/06.pdf