Komisja Budżetu i Finansów

Protokół nr 1 z 21.12.2010.PDF
Protokół nr 2 z 27.12.2010.PDF
Protokół nr 3 z 24.01.2011.PDF
Protokół nr 4 z 9.02.2011.PDF
Protokół nr 5 z 14.02.2011.PDF
Protokół nr 6 z 18.02.2011.PDF
Protokół nr 7 z 21.02.2011.PDF
Protokół nr 8 z 28.03.2011.PDF
Protokół nr 9 z 7.04.2011.PDF
Protokół nr 10 z 12.04.2011.PDF
Protokół nr 11 z 27.04.2011.PDF
Protokół nr 12 z 23.05.2011.PDF
Protokół nr 13 z 26.05.2011.PDF
Protokół nr 14 z 9.06.2011.PDF
Protokół nr 15 z 18.06.2011.PDF
Protokół nr 16 z 27.06.2011.PDF
Protokół nr 17 z 26.09.2011.PDF
Protokół nr 18 z 28.09.2011.PDF
Protokół nr 19 z 24.10.2011.PDF
Protokół nr 20 z 28.11.2011.PDF
Protokół nr 21 z 1.12.2011.PDF
Protokół nr 22 z 5.12.2011.PDF
Protokół nr 23 z 15.12.2011.PDF
Protokół nr 24 z 28.12.2011.PDF
Protokół nr 25 z 23.01.2012.PDF
Protokół nr 26 z 20.02.2012.PDF
Protokół nr 27 z 26.03.2012.PDF
Protokół nr 28 z 23.04.2012.PDF
Protokół nr 29 z 9.05.2012.PDF
Protokół nr 30 z 28.05.2012.PDF
Protokół nr 31 z 25.06.2012.PDF
Protokół nr 32 z 7.08.2012.PDF
Protokół nr 33 z 24.09.2012.PDF
Protokół nr 34 z 22.10.2012.PDF
Protokół nr 35 z 28.11.2012.PDF
Protokół nr 36 z 3.12.2012.PDF
Protokół nr 37 z 10.12.2012.PDF
Protokół nr 38 z 11.12.2012.PDF
Protokół nr 39 z 27.12.2012.PDF
Protokół nr 40 z 28.01.2013.PDF
Protokół nr 41 z 25.02.2013.PDF
Protokół nr 42 z 25.03.2013.PDF
Protokół nr 43 z 22.04.2013.PDF
Protokół nr 44 z 8.05.2013.PDF
Protokół nr 45 z 27.05.2013.PDF
Protokół nr 46 z 24.06.2013.PDF
Protokół nr 47 z 23.09.2013.PDF
Protokół nr 48 z 28.10.2013.PDF
Protokół nr 49 z 27.11.2013.PDF
Protokół nr 50 z 2.12.2013.PDF
Protokół nr 51 z 9.12.2013.PDF
Protokół nr 52 z 18.12.2013.PDF
Protokół nr 53 z 7.01.2014.PDF
Protokół nr 54 z 8.01.2014.PDF
Protokół nr 55 z 27.01.2014.PDF
Protokół nr 56 z 24.02.2014 r.
Protokół nr 57 z 24.03.2014.PDF
Protokół nr 58 z 28.04.2014.PDF
Protokół nr 59 z 12.05.2014.PDF
Protokół nr 60 z 21.05.2014.PDF
Protokół nr 61 z 27.05.2014.PDF
Protokół nr 62 z 23.06.2014.PDF
Protokół nr 63 z 28.07.2014.PDF
Protokół nr 64 z 22.09.2014.PDF
Protokół nr 65 z 14.10.2014.PDF
Protokół nr 66 z 27.10.2014.PDF
Protokół nr 67 z 4.11.2014.PDF