Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ograniczenia rozwoju budownictwa mieszkaniowego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Głuszynki w Czapurach

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF