Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o wycofanie ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Rogalinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF