(890) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego o udzielenie informacji o stanie realizacji wniosków pokontrolnych kontroli w sprawie skargi Ireny i Jerzego Kręgielczak.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF