(848) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o przekazanie przez Burmistrza Radzie Miejskiej informacji, o których mowa w ustawie o planowaniu przestrzennym

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF