Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wykorzystania informacji uzyskanej z ankiet przeprowadzonych przez Pracownię Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF