(821) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o opracowanie nowej organizacji ruchu w rejonie budowanego osiedla Królewskiego w Mosinie oraz o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF