Zapytanie radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie podziału działki rolnej na Podlesiu na tzw. mini-osiedle.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF