Zapytanie radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie taryfy należnego podatku po przekwalifikowaniu gruntów.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF