Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o kontrolę realizacji jednoznacznych zapisów określających warunki zabudowy osiedla "Pod Dębami" w Rogalinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF