(775) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej przy ul. Witosa w Dymaczewie Nowym

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie wniosku Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF