Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie rocznego planu promocji Gminy Mosina oraz opracowanie strategii promocji Gminy Mosina.(412)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF