(767) Wniosek grupy radnych o rozważenie możliwości wystąpienia Gminy Mosina ze Związku Międzygminnego SELEKT.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF