(753) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o uporządkowanie stanu prawnego ulicy Wiśniowej w Czapurach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF