(752) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF