(739) Wniosek radnej Marii Krause w sprawie likwidacji przewężenia w ciągu ul. Podgórnej w Rogalinku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF