(722) Zapytanie radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie ilości miejsc postojowych wyznaczonych przez Burmistrza Gminy Mosina dla osiedla Family House w Czapurach

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Prośba do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie o uzupełnienie odpowiedzi.PDF

Prośba Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do Burmistrza Gminy Mosina o uzupełnienie odpowiedzi na zapytania radnej.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Prośba do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie o uzupełnienie odpowiedzi i przekazanie jej Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Prośba do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie o uzupełnienie odpowiedzi i przekazanie jej Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF