(715) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF