(657) Wniosek radnego Jana Marciniaka o przesłanie ksero umowy pomiędzy Gminą Mosina a Szkołą Katolicką na wynajem budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF