(648) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wdrożenia systemu powiadomień SMS

Interpelacja oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF