(609) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy porządku i bezpieczeństwa

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF

Trzecia udzielona odpowiedź.PDF

Czwarta udzielona odpowiedź.PDF

Piąta udzielona odpowiedź.PDF

Szósta udzielona odpowiedź.PDF

Siódma udzielona odpowiedź.PDF