(531) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie terenu po kruszarni gruzu.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF