(534) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zarządzenia burmistrza nr GG.00501.334.2013.AS z dnia 7 stycznia 2013 r.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF