Uchwała Nr XXXIX/267/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna, obręb Drużyna

Uchwała Nr XXXIX/267/13.PDF
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXIX/267/13.JPG
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXIX/267/13.PDF
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/267/13.PDF