Zakład Usług Komunalnych w Mosinie-przetarg nieograniczony na dostawy paliw stałych i płynnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 15311-2009 z dnia 14.01.2009 r.