Uchwała Nr XVII/120/11 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Wandy i Benedykta Kuźmy z dnia 15 czerwca 2011 r. na bezczynność Burmistrza Gm

Uchwała Nr XVII/120/11.PDF