Uchwała Nr XVII/103/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap I

Uchwała Nr XVII/103/11.PDF