(583) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami stron internetowych Urzędu Miejskiego w Mosinie, spółek komunalnych i jednostek or

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf