(572) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie awarii systemu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf