Uchwała nr LXIX/795/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich wymiarach, wymogach jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.