Odpowiedzi na pytania zadane podczas XLII sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 4 marca 2021 r.

Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf