(467) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie złożenia wniosku na dofinansowanie zabiegów konserwatorskich na rokokowej kolumnie z 1770 r. w Rogalinie.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf