Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, informacja o wynikach egzaminu klas VIII szkół podstawowych oraz wyniki nadzoru pedagogicznego.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.