Oferta realizacji zadania publicznego

W oparciu o art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.), uznaję za celowe dotację na realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja sportu poprzez piłkę nożną 5- osobową na terenie Gminy Mosina” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mosina.

Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż kierowana jest dla mieszkańców Gminy Mosina i służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.


Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch


Oferta:
Złożona oferta (pdf. 178 KB)
Złożona oferta (doc. 73 KB)
Decyzja (pdf. 26,8 KB)
Decyzja (docx. 12,1 KB)